Waardoor Troje werkelijk ten onder ging

Troje is abrupt ten onder gegaan in 1184 v.C. en hoewel er bewijs is dat er veel strijd is geleverd in de tien jaar eraan voorafgaand is het niet duidelijk waar deze strijd over ging en wie er met elkaar vochten. Het is opmerkelijk dat drieduizend jaar later we niet vast kunnen stellen waar deze strijd over ging en waarom die gevoerd werd. Er zijn ook geen beschrijvingen van die tijd want de eerste vertelling die neergeschreven werd, in een voorloper van ons huidige alfabet, is die van Homerus en die gaat toevallig ook over Troje en het paard waarmee het ten onder ging. En ook bij deze vertelling is het voor wetenschappers niet duidelijk wat het paard werkelijk is geweest of waar het metaforisch voor stond. We hebben dus een samenloop van een technische geschiedschrijving van wat er met Troje is gebeurd en het verhaal van de Ilias en Odyssee en beide geven geen eenduidig antwoord op de vraag wat de werkelijke oorzaak was waarom Troje ten onder is gegaan.


De ondergang van Troje als symbool voor de ondergang van een tijdperk

Troje was een handelsstad in het noordwesten van het huidige Turkije dichtbij de kust. De stad is vele malen vervallen en opnieuw opgebloeid. De oudste resten dateren van 3000 jaar v.C. en markeren het begin van het bronzen tijdperk. De welvarende periode begint rond 1700 jaar v.C.. Aan deze welvarende periode komt abrupt een einde in het begin van de 12 de eeuw v.C. door strijd zoals hierboven beschreven. De val van Troje markeert het begin van het einde van het bronzen tijdperk. De val van Troje is dus ook de val van een tijdperk dat abrupt ten einde kwam in de meest welvarend periode.

In de wetenschap wordt al meer dan honderd jaar naar oorzaken gezocht van de ondergang van Troje. Wat er tot nog toe gevonden is aan primaire aanleidingen voor de gebeurtenissen in Troje zijn droogte (klimaatverandering), aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Wat hier waarschijnlijk uit ontstaan is noem ik de secundaire aanleidingen en de belangrijkste zijn hongersnood, economische stilstand, armoede en vluchtelingenstromen. En dit geldt voor het gebied rondom de middellandse zee van Egypte tot Griekenland dat destijds de welvarende wereld vormde van het bronzen tijdperk. Wie er gestreden hebben blijft een raadsel want er zijn aanwijzingen dat vele volkeren betrokken waren bij de strijd in Troje die naar de ondergang leidde. Er kwamen mensen van zee, uit het Noorden en uit Griekenland. Er zijn ook aanwijzingen voor strijd tussen stadsmensen en plattelandsmensen, tussen armen en rijken, tussen verschillende geloven, tussen verschillende afkomsten en tussen vaste bewoners en vluchtelingen. Vele doden zijn er gevallen en in het geval van Troje en vele anderen steden waren er zeer weinig overlevenden. Het merendeel van de bevolking is dood gegaan en een aantal welvarende volkeren zijn in korte tijd compleet uitgestorven.

De werkelijke oorzaak waardoor Troje ten onder ging

Als we nu als verre buitenstaander terugkijken naar Troje zien we geen enkele reden waarom de mensen in strijd zijn ondergegaan. In totaal waren er voldoende vruchtbare gronden en middelen om voedsel te verbouwen voor iedereen. Als ze geen strijd hadden geleverd maar alle middelen gezamenlijk hadden ingezet ten baten van iedereen dan had iedereen kunnen blijven leven. Maar de mensen die destijds strijd hebben geleverd zullen echt gedacht hebben dat dat nodig was om te overleven. De schokkende conclusie is dus dat door de belevingswerelden van de mensen destijds er een strijd ontstaan is waardoor Troje en de beschaving van het bronzen tijdperk ten onder zijn gegaan.

De belevingswereld van de mens blijkt de primaire oorzaak te zijn van de strijd en niet de primaire aanleidingen zoals hierboven genoemd. De secundaire aanleidingen blijken bij nader inzien door de ogen van een verre buitenstaander een gevolg van de strijd en niet een oorzaak of aanleiding. De wereldeconomie was plat gelegd omdat transporten over zee werden aangevallen door ‘vluchtelingen’. Lokale economieën kwamen ook stil te liggen door overvallen en plunderingen. Voorheen vriendschappelijke volkeren konden elkaar niet meer helpen want ze waren niet meer met elkaar in contact en konden ook niet meer te hulp komen. Transport van voedsel was door de overvallen niet mogelijk en gebruik van de vruchtbare gronden voor alle volkeren ook niet.


Wat symboliseert het paard van Troje?

Als we bovenstaande conclusies nu vergelijken met het verhaal waarin Troje ten ondergaat met het paard dan valt op dat het paard ook een strijd van binnenuit weergeeft. Het paard zou kunnen zijn geïnspireerd op de Kelten die destijds in Troje zijn geweest. De Kelten waren enorm bedreven met paarden en het paard was het ultieme symbool van hun cultuur in de vorm van vele afbeeldingen en beelden die ze ook meebrachten naar Troje. De naam ‘Kelten’ komt uit het oud Grieks zoals gesproken werd in de omgeving van Troje. ‘Keltoi’ is het oud Griekse woord voor barbaar. De Kelten hebben zichzelf nooit zo genoemd. Het lijkt dat de Kelten dus tweederangs burgers waren. De Kelten kwamen niet alleen voor handel naar Troje toe maar hoogst waarschijnlijk ook om er te werken voor weinig geld. Er zijn ook aanwijzingen dat Kelten als slaaf hebben dienst gedaan. Destijds was er waarschijnlijk net als nu op vele plaatsen in de wereld een intercultureel issue. Het paard in het verhaal van de val van Troje zou daarmee kunnen symboliseren dat Troje ten onder is gegaan aan een interculturele strijd van binnenuit.


Wat leert ons dit over nu

Wat de ondergang van Troje en de bronzen beschaving ons leert is dat dit zich makkelijk opnieuw kan herhalen als we niet zien dat de oorzaak van strijd in onze eigen belevingswereld zit. De aanleidingen van de ondergang van Troje zijn ook nu in onze huidige tijd in de gehele wereld terug te vinden (oktober 2020). Er is ineens een grote primaire aanleiding aanwezig over de hele wereld in de vorm van het Corona virus, daarnaast zijn er uiteraard de klimaatveranderingen. Er zijn secundaire aanleidingen zoals de economische teruggang, vluchtelingenstromen, lokale oorlogen, interculturele issues, armoede etc. 10 jaar voor de ondergang van het welvarende Troje zal het voor niemand voorstelbaar zijn geweest dat het nog maar zo een korte toekomst zou hebben. En niet veel jaren later was ook het einde van het Bronzen tijdperk een feit.


Is onze ondergang te voorkomen?

Als alle mensen hun belevingswereld doorzien en de strijd staken voorkomen we net als Troje ten onder te gaan. Dit zou werkelijkheid kunnen worden als alle mensen de oefeningen met de animatie-tool zouden gaan doen zoals aangegeven op deze website www.odysseystartnow.com en beschreven op www.nextlevellearningtool.com. Mensen tonen nu nog geen inzicht dat hun eigen belevingswereld de oorzaak is van strijd. Wellicht komt dit inzicht te laat. Dit weerspiegelt een gravure die gevonden is in Troje die vlak voor de ondergang is gemaakt. Een bericht met de vraag om hulp dat gevonden is in de brokstukken van de strijd in Troje. Het bericht heeft de buitenwereld nooit meer bereikt.

21 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

Het begin en einde van de geldeconomie

Geld is in een ver verleden ontstaan als opvolger van ruilhandel. Geld maakt het mogelijk om generiek goederen of diensten met elkaar uit te wisselen in ruil voor geld van dezelfde waarde op dat momen