De 3 voorwaarden voor revolutionaire uitvindingen

De huidige veranderingen en problemen in deze wereld vragen om nieuwe oplossingen. De oplossingen die we nu kunnen bedenken zijn gebaseerd op wat we nu weten en wat er tot nog toe uitgevonden is. Uit het verleden blijkt echter dat eerst de uitvindingen komen en dan de oplossingen. Althans als we kijken naar de revolutionaire uitvindingen, want dat zijn de uitvindingen waar we niet naar zochten maar die ontdekt werden. De revolutionaire uitvindingen bieden oplossingen op een manier die daarvoor onvoorstelbaar waren. Wat we nu dus nodig hebben in deze wereld zijn revolutionaire uitvindingen. In dit artikel laat ik aan de hand van revolutionaire uitvindingen in de elektrofysica zien dat we invloed hebben om hiertoe te komen. Het blijkt dat we in onderzoek aan 3 voorwaarden hebben te voldoen waarvan we nu juist geneigd zijn weg te bewegen.


De grote uitvindingen in de elektrofysica

Aan het begin van de vorige eeuw werd er veel onderzoek gedaan naar de verdere verbetering van de gloeilamp. In de luwte van dit onderzoek waren een aantal onderzoekers gaan experimenteren met elektroden in een gloeilamp en tot hun grote verwondering traden er zeer verrassende verschijnselen op. De meest belangrijke daarvan is dat met een drietal elektroden versterking optrad. Zo ontstond de elektronenbuis, het eerste elektronische component waarmee signalen versterkt konden worden en zichtbaar worden gemaakt. De elektronenbuis maakte volledig nieuwe toepassingen zoals radio, radar en TV mogelijk.

Uiteraard werd er veel onderzoek gedaan om de elektronenbuis te verbeteren en dit bereikte zijn hoogtepunt halverwege de vorige eeuw. Na de tweede wereldoorlog waren er echter ook een aantal onderzoekers die gefascineerd waren door halfgeleidermetalen. Ze experimenteerden erop los en zagen dat dit halfgeleidermetaal weliswaar heel fragiel was maar ook dat het elektrische kenmerken vertoonde van de elektronenbuis. En ook vonden ze hier in een bepaalde configuratie dat er versterking optrad. Dit was wereldschokkend nieuws want dit nieuwe element was een factor 100 tot 1000 keer kleiner dan de elektronenbuis en had zonder gloeidraad een ogenschijnlijk oneindige levensduur. Door gebruik van Silicium in plaats van Germanium als halfgeleider werden deze transistoren robuuster en namen ze als snel de plaats in van de elektronenbuis. De transistor ontwikkelde verder tot de chips die we nu kennen waar miljarden transitoren zijn samengevoegd. Dit maakten toepassingen mogelijk zoals de computer, smartphone, internet, en alles waar nu elektronica in zit.


Wat opvalt

Wat opvalt is dat aan beide uitvindingen een ontdekking ten grondslag ligt waar niet naar gezocht werd. Het was dus geen resultaatgericht onderzoek maar een onderzoek om een gebied te verkennen. In beide gevallen werd er ontdekt dat er signaalversterking optrad. Ze zagen een effect dat ze niet verwacht hadden en ook nog niet begrepen (want anders hadden ze er naar gezocht).


Hoe moeilijk is het om iets te zien wat je niet begrijpt

Hoe moeilijk het is om iets nieuws te kunnen zien of horen heb ik zelf meegemaakt in 1988 toen ik een jaar lang onderzoek deed aan een LED in het kader van mijn afstuderen aan de TU. Als anderen mij vroegen waar ik mee bezig was dan verbaasde mij het dat ze de potentie van de LED niet echt konden horen. Hoe moeilijk kan het zijn zou je nu wellicht denken. Elektrofysica waar de LED onder viel was de meest onpopulaire vakgroep van Elektrotechniek en ik was daar de enige afstudeerder in groot contrast met de populaire en veelbelovende vakgroepen zoals telecommunicatie en medische elektrotechniek die destijds tientallen afstudeerders hadden. Er was heel weinig interesse in de LED en ik studeerde af met het idee werkeloos te worden in een zeer moeilijke arbeidsmarkt. De wereld bewoog echter anders dan verwacht. In de telecommunicatie deed de optische glasfiber zijn intrede en ineens werd ik spontaan uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Tot mijn grote verwondering sorteerde ik ineens voor in de telecommunicatie.

In de telecommunicatie werd ik specialist nieuwe technologieën en producten en zo kwam ik in de ontwikkeling van internet terecht. Ook hier kon ik anderen niet vertellen waar ik mee bezig was, het was gewoon onvoorstelbaar hoe ‘internet’ eruit zou komen te zien totdat de eerste hedendaagse browser op de markt kwam in 1995. En ook de potentie van internet leek niet voorstelbaar. In 1993 ben ik naar de bedrijfsbibliotheek gegaan om de laatste stand van internet op te zoeken. Ik las een uitgebreid artikel hierover en ik weet nu nog wat in de introductie stond “Internet is in 1964 ontwikkeld om data uit te wisselen op grote afstand van elkaar. Het is een netwerk dat bedacht is door technici en gebruikt wordt door technici en dat zal altijd zo blijven.”. In 1994, een jaar voordat internet de wereld inging, zat ik in een bijeenkomst van 30 specialisten in gebieden gerelateerd aan internet. Iemand stelde de vraag wie dacht dat internet een wereldwijd netwerk zou worden. Ik weet nog dat precies de helft zeker dacht te weten dat internet het nooit zou worden.

Zowel de potentie van een LED en internet waren niet voor te stellen en niet te vertellen. De LED en het internet bleken de oplossingen voor vele zaken toen ze eenmaal waren ontwikkeld tot een voldoende praktisch niveau. Deze uitvindingen hebben daartoe een lange weg afgelegd. Tot die tijd is het de omgeving van de uitvinder of uitvinding die cruciaal is. Als de omgeving het kan ‘zien’ en gaat meewerken dan kan het tot een praktisch niveau komen dat bereikbaar is voor iedereen en anders gaat het op in het niets.


De 3 voorwaarden voor revolutionaire uitvindingen

Uit het bovenstaande kunnen we drie conclusies trekken over de voorwaarden die verbonden zijn aan geheel nieuwe ontdekkingen die ten grondslag liggen aan uitvindingen die de wereld veranderen. Om iets nieuws te ontdekken is het allereerst nodig om te gaan verkennen. Dit lijkt heel eenvoudig maar is het niet. Het verkennen van een gebied laat namelijk open wat je vindt in tegenstelling tot een onderzoek van een gebied om een bepaald resultaat te vinden. Het laatste gaat uit van het resultaatgebied en het eerste van het verkenningsgebied van een onderzoek.

Als tweede is het nodig om waar te nemen in plaats van te willen begrijpen wat er is. Dit laatste heeft met onszelf te maken en onze eigen belevingswereld. Je kunt bijvoorbeeld eenvoudig zien dat hoe meer spanning of stress een persoon heeft hoe meer een persoon bezig is het te begrijpen of onder controle te houden.

Als derde voorwaarde is het nodig dat de omgeving van de uitvinder of uitvinding het kan ‘zien’ en gaat meewerken om de vinding tot een praktisch toepasbaar niveau te brengen dat bereikbaar is voor iedereen. In feite heeft dit ook te maken met onze eigen belevingswereld.Waar zijn we nu?

De bovenstaande voorwaarden zullen voor de meeste mensen die met onderzoek te maken hebben bekend in de oren klinken. De huidige tijd vraagt om onderzoek om op verkenning te gaan, waar te nemen en met elkaar mee te kijken en het is dus opvallend dat we vooral een beweging zien naar resultaatgericht onderzoek, controle, begrijpen en competitie. Het lijkt dat de mens in zijn actuele belevingswereld blind is voor wat de 3 voorwaarden werkelijk betekenen. Deze blindheid maakt plaats voor helderheid als alle mensen de oefeningen met de animatie-tool zouden gaan doen zoals aangegeven op deze website www.odysseystartnow.com en beschreven op www.nextlevellearningtool.com.


4 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

Waardoor Troje werkelijk ten onder ging

Troje is abrupt ten onder gegaan in 1184 v.C. en hoewel er bewijs is dat er veel strijd is geleverd in de tien jaar eraan voorafgaand is het niet duidelijk waar deze strijd over ging en wie er met elk

Het begin en einde van de geldeconomie

Geld is in een ver verleden ontstaan als opvolger van ruilhandel. Geld maakt het mogelijk om generiek goederen of diensten met elkaar uit te wisselen in ruil voor geld van dezelfde waarde op dat momen