Wat de Ilias-Odyssee ons vertelt over nu

Veel mensen gaan ergens in het leven op zoek naar hun vuur, passie, vrije energie, vrije expressie, creativiteit, bewogenheid, betekenis, zinvolheid, intuïtie, innerlijke stilte, vrijheid, wezenlijke ontspanning etc. Ze proberen hun eigen beweging, zoals ik het noem, weer terug te vinden. Het is een verhaal van alle tijden dat we onze eigen beweging kwijt raken en weer willen terug vinden. Het is waar ook het oudste verhaal van de Grieken – de Ilias en Odyssee – in mijn ogen over gaat. Het geeft inzicht in hoe we onze eigen beweging kwijt raken en hoe we hem terug kunnen vinden. Deze nieuwe interpretatie van de Ilias bevat ook een aantal vergelijkingen met andere verhalen, ontwikkelingsmodellen en leermethoden, zodat iedereen daarmee in staat is zijn eigen beweging (terug) te vinden.

Het Ilias-Odyssee verhaal is als universeel verhaal op te delen in 5 wezenlijke subverhalen die 5 wezenlijke inzichten weerspiegelen in ons huidige leven over het kwijtraken en terugvinden van onze eigen beweging. Hieronder vind je de 5 inzichten in het kort samengevat zonder enige verwijzing naar het verhaal. Daarna volgt in dit artikel de interpretatie van het Ilias-Odyssee-verhaal en hoe deze inzichten eruit voortkomen.

 

1. Inzicht uit “De gouden appel in ruil voor de verleiding”

Dit verhaal laat zien dat we allemaal gevoelens hebben die we vermijden en gedachten waardoor we ons laten verleiden. De gevoelens die we vermijden zijn bijvoorbeeld angsten, afwijzing, eenzaamheid, onmacht, schuldgevoel etc etc. De gedachten die ons verleiden zijn bijvoorbeeld het goed willen doen, willen helpen, succes willen hebben, uniek willen zijn, willen observeren, autoriteit willen hebben, willen overheersen, willen aanpassen etc. etc. De verleidingen komen voort uit de vermijdingen, of anders gezegd zonder de vermijdingen zouden we ook geen verleidingen hebben. Ieder mens heeft zijn eigen unieke mix van vermijdingen en verleidingen. De beschrijving van de Enneagram karaktertypen laat dit op een praktisch manier zien zoals verder in dit artikel te vinden is. En hoe drukker we zijn met onze vermijdingen en verleidingen hoe meer spanning er is en hoe minder er van onze eigen beweging overblijft.

 

2. Inzicht uit ‘De langdurige oorlog’

Dit verhaal laat zien dat we onbewust met elkaar in strijd zijn door de gevoelens die we in onszelf vermijden en de gedachten waardoor we ons laten verleiden. En ook laat dit verhaal zien dat de strijd voortduurt omdat we de vermijdingen en verleidingen niet kunnen oplossen door logisch er over na te denken en er iets aan te doen. Ook als we er bijvoorbeeld op reflecteren of mediteren lossen ze niet wezenlijk op. Althans ze kunnen wel in het moment oplossen, maar als we bijvoorbeeld in het dagelijks leven weer in de stress van bijvoorbeeld een deadline terecht komen spelen de vermijdingen en verleidingen weer op als vanouds. Doordat we het niet op een logische manier kunnen aanpakken, is het te ingewikkeld om met ons verstand werkelijk op te lossen.

 

3. Inzicht uit ‘De val van Troje met het paard’

Dit verhaal laat zien dat er een praktische manier nodig is buiten ons verstand om, om de verleidingen te doorzien en de vermijdingen te laten oplossen. Deze praktische weg is beschikbaar met een vorm van leren die Next Level Learning heet. Je kunt tot Next Level Learning komen met behulp van een animatie-tool en een aantal eenvoudige oefeningen die je daarmee doet en vervolgens kun je dan de verleidingen doorzien en vermijdingen wezenlijk laten oplossen. Zie www.nextlevellearningtool.com

4. Inzicht uit ‘De Odyssee, tocht vol gevaren over zee’

 

Dit verhaal laat zien dat we onze misleidingen en verleidingen een voor een te doorzien hebben om ze te laten oplossen en dat we daartoe zelf op ontdekkingsreis moeten gaan om onze eigen beweging terug te vinden. We kunnen met Next Level Learning onze verleidingen zien en links laten liggen en daarmee komt de beweging vrij waarmee we naar onze vermijdingen toe kunnen bewegen. Daarmee lossen de vermijdingen en bijbehorende verleidingen een voor een op. Dit is eenvoudiger naarmate er al meer mensen in je directe omgeving, zoals je partner of collega’s bezig zijn met deze ontdekkingsreis naar eigen beweging. Het is namelijk makkelijker voor een ander die ook op ontdekkingsreis is om te zien welke beweging jij kan maken om je vermijdingen te laten oplossen. Het is veel lastiger als niemand in je directe omgeving hier nog mee bezig. Je omgeving verleidt je dan als het ware om in je oude verleidingen en vermijdingen te blijven. In de praktijk blijkt dat je dan iemand nodig hebt die op ontdekkingsreis al veel gezien heeft en die kan daardoor vrij eenvoudig aangeven welke beweging je in de vorm kunt maken om je te bevrijden van verleidingen en misleidingen. Deze bewegingen van hetgeen je in de vorm kunt doen zijn weliswaar vaak heel eenvoudig en direct uitvoerbaar maar het duurt vaak even om te doorzien dat dit je uit je oude wereld haalt. Je neiging zal namelijk zijn in de oude vertrouwde wereld te willen blijven, het in eerste instantie niet te willen horen en dus ook niet om te gaan vragen hoe je zou kunnen gaan bewegen. Deze ontdekkingsreis vraagt dus om een zekere ontdekkingsspirit om een ander iets te vragen wat je nog niet wil horen.

 

5. Inzicht uit ‘Vrede en rust na thuiskomst’

Dit verhaal laat zien hoe lastig het kan zijn als we na de ontdekkingsreis onze eigen beweging teruggevonden hebben en terugkomen in een ‘oude’ wereld waarin wellicht nog iedereen geleefd wordt door vermijdingen en verleidingen. Daardoor is iedereen nog onbewust in strijd zoals je bij het tweede inzicht hebt kunnen lezen. De neiging zal groot zijn om deze strijd te stoppen maar daardoor raken we opnieuw in een strijd want zonder de voorgaande inzichten is het onmogelijk voor de ander om te horen wat we zien. Pas als je de strijd die jezelf hebt geleefd volledig onder ogen ziet kun je ook in vrede leven met mensen die nog in strijd zijn en ontstaat ware liefde waarin we kunnen zijn met de ander zonder dat het anders hoeft te zijn dan dat het is. Je leeft als het ware in een andere en dezelfde wereld tegelijkertijd. Je kunt niet meer mee in het nastreven van de verleidingen van de ander. Je gaat ook niet meer mee in de vermijdingen van anderen. Je blijft bijvoorbeeld hetzelfde werk doen, maar niet meer vanuit je oude vermijdingen en verleidingen. Je zult daardoor je werk doen vanuit eigen beweging, vanuit innerlijke stilte, wezenlijke ontspanning etc. En zoals dit nu nog niet voor te stellen is als je hier voor de eerste keer bent en dit leest, zo zullen in de toekomst anderen het zich niet kunnen voorstellen en niet kunnen zien ‘waar je bent’ als je hier bent aangeland.